Dickvanveen
Dorpstraat, Kerkweg-West

Waddinxveen

Dorpstraat, Kerkweg-West

Dorpstraat, Kerkweg-West

Waddinxveen

Dorpstraat, Kerkweg-West

Dorpstraat, Kerkweg-West

Waddinxveen

Dorpstraat, Kerkweg-West

Dorpstraat, Kerkweg-West

Waddinxveen

Dorpstraat, Kerkweg-West

Opdrachtgever: Gemeente Oud-Beijerland
Type project: Schetsontwerp, VO, DO
Gerealiseerd: 2017, 2018

Uitgevoerd in dienst van adviesbureau Mobycon, i.s.m. civieltechnisch bureau Waalpartners

De gemeente Waddinxveen wil een van haar twee oude historische kernen opwaarderen. In de loop der jaren is de smalle historische Dorpstraat steeds meer een straat voor verkeer geworden, waarbij de ruimtelijke kwaliteit teloor ging. Dick van Veen heeft, in een interactief proces met bewoners en ondernemers, een nieuw ontwerp gemaakt voor de route, zowel het historische als het modernere gedeelte van de straat. In het historische gedeelte van de Dorpstraat en Kerkweg-West is het onderscheid tussen rijbaan en stoep afwezig; er is een hoogwaardig klinkerplateau aangebracht waarin parkeren, bankjes, bomen en fietsenstallingen hun plek hebben, maar tegelijkertijd ruimte ontstaat om te verblijven. Het modernere gedeelte is ingericht als veilige, prettige woonstraat met bredere stoepen en ruimte voor parkeren. Het ontwerp is zowel als Schetsontwerp als VO en DO uitgewerkt en gerealiseerd in 2018.