Dickvanveen
Noarder Stasjonsstrjitte

Zwaagwesteinde

Noarder Stasjonsstrjitte

Noarder Stasjonsstrjitte

Zwaagwesteinde

Noarder Stasjonsstrjitte

Client: Municipality of Dantumadiel, the Netherlands
Type of project: Conceptual Design
Constructed: 2013

Done in service of consultancy company Mobycon

Het dorp Zwaagwesteinde wordt momenteel doorsneden met doorgaande 50 km/uur wegen. De nieuwe oostelijke rondweg zal ervoor zorgen dat verluwing van deze wegen mogelijk wordt. Mobycon heeft, samen met het Kenniscentrum Shared Space, alle doorgaande routes heringericht volgens het Shared Space principe. Op het kruispunt van deze wegen, gelegen midden in het dorp, heeft Mobycon een plein ontworpen dat dient als ontmoetingsruimte. Dit plein is vormgegeven met een open verharding, waarbij boomeilanden rustpunten vormen en de rechtstanden en openheid inperken. Dwarsverbanden in de elementenverharding versterken het beeld van vertraging. Het dorp heeft een dorpshart gekregen.