Dickvanveen
Plein Beneden Molendijk

Oud-Beijerland

Plein Beneden Molendijk

Plein Beneden Molendijk

Oud-Beijerland

Plein Beneden Molendijk

Opdrachtgever: Gemeente Oud-Beijerland
Type project: Schetsontwerp, VO, DO
Gerealiseerd: 2013
Rol: Projectleider, hoofdontwerper, supervisor

Uitgevoerd in dienst van adviesbureau Mobycon, i.s.m. civieltechnisch bureau Nebest B.V.

Het plein Beneden Molendijk in het centrum van Oud-Beijerland maakt onderdeel uit van een stilgevallen vastgoed ontwikkelingsproject. Met minimale middelen (het gaat om een tijdelijke aanpassing) is hier een plein gerealiseerd als semipermanente centrumuitbreiding. Boombakken geleiden het autoverkeer langs het plein, waar een zitelement is slim gecombineerd met de fietsenstalling en een beeldbepalende boom. Banken en eenvoudige speelvoorzieningen zorgen voor de nodige reuring. Het parkeren is weggewerkt achter hagen. Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het ‘afmaken’ van het woonensemble, wat zowel voor de tijdelijke (stilgevallen) als langere termijn gefaseerd antwoord geeft op hoe het plein verder te bebouwen.