Dickvanveen
Roundabout Kerkweg-Oost

Municipality of Waddinxveen

Roundabout Kerkweg-Oost

Roundabout Kerkweg-Oost

Municipality of Waddinxveen

Roundabout Kerkweg-Oost

Roundabout Kerkweg-Oost

Municipality of Waddinxveen

Roundabout Kerkweg-Oost

Roundabout Kerkweg-Oost

Municipality of Waddinxveen

Roundabout Kerkweg-Oost

Client: Municipality of Waddinxveen

Type of project: Conceptual Design, Preliminary Design, Detailed Design

Gerealiseerd: 2012

Done in service of consultancy company Mobycon

De Kerkweg-Oost is de oude invalsroute voor Waddinxveen vanaf de Hefbrug over de Gouwe. De weg is een 50 km/uur gebiedsontsluitingsweg en was toe aan vervanging. De weg sluit met een voorrangskruising aan op de Kanaalweg. Ik heb, als hoofdontwerper in dienst bij Mobycon, de route heringericht als veilige 50 km/uur weg op een wijze die passend is in het dorp. De rijbanen zijn gescheiden door een rammelstrook (of ribbelstrook), fietspaden zijn gescheiden van het autoverkeer door parkeervakken en bomen. De voorrangskruising, die vaak vast stond, is herontworpen tot minirotonde. Deze is aanzienlijk kleiner dan de richtlijnen aangaven. Toch kunnen zelfs grote voertuigen de rotonde rijden, waarbij rammelstroken de snelheid laag houden. De entree van Waddinxveen is, ondanks de 11.000 mvt/etm, zowel functioneel als ruimtelijk sterk verbeterd.