Dickvanveen
Herinrichting Kerkstraat

Amsterdam

Herinrichting Kerkstraat

Herinrichting Kerkstraat

Amsterdam

Herinrichting Kerkstraat

Herinrichting Kerkstraat

Amsterdam

Herinrichting Kerkstraat

Herinrichting Kerkstraat

Amsterdam

Herinrichting Kerkstraat

Herinrichting Kerkstraat

Amsterdam

Herinrichting Kerkstraat

Herinrichting Kerkstraat

Amsterdam

Herinrichting Kerkstraat

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Type project: Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp

Geraliseerd: 2022

Rol: Ontwerper

De Kerkstraat is een van de langste straten in de monumentale binnenstad van Amsterdam. Met een breedte van 10 tot 12 meter tussen de gevels en een grote verzameling fietsers, voetgangers, autoverkeer, toeristen, bewoners en ondernemers is het ook een van de drukste. De straat is toe aan een herprofilering, vanwege regulier onderhoud, het autoluwe centrum en het inpassen van een hoofdfietsroute. Hierbij geldt bovendien de eis om het nieuwe Puccini inrichtingsconcept toe te passen.
Ik heb, vanuit mijn rol als ontwerper openbare ruimte, in een participatief proces een nieuw ontwerp gemaakt van gevel tot gevel, voor de hele straat. Het co-creatieproces met veel (16) bewonersavonden leidde tot een gedragen ontwerp. 
Hierbij zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt tussen de monumentaalheid, en de wens tot een fietsstraat, tussen autoparkeren en fietsparkeren, tussen loopruimte op de stoep en vergroening. Het project kenmerkte zich door echt ontwerpen op de centimeter. In 2022 is het project opgeleverd.